Om forfatterne

Tor Herman Andreassen, psykolog i 1986, nå spesialist i samfunnspsykologi og klinisk nevropsykologi. Arbeidet ni år på Habiliteringssenteret ved Sentralsykehuset i Vestfold, hovedsakelig med nevropsykologisk utredning av barn og ungdom. Er nå ansatt i Nevroteamet på BUPA i Vestfold og gjør mye av de samme arbeidsoppgavene der, men nå på BUPAs målgrupper. Har privatpraksis ved siden av og driver testutvikling.

Svein Ingvald Øksenholt, lærer i 1972, tok 2. avdeling spesialpedagogikk i logopedi i 1992. Har jobbet 25 år i skolen som lærer, 10 år i PPT og er nå inspektør ved en barneskole i Vestfold.