Nyheter

1. Det arbeides med en voksenutgave av Våletesten – 2 der både langtidsminne 1 (fem minutt), langtidsminne 2 (en uke) og gjenkjenning også er normert. Det vil gi samme varierte variabler som en har i utgaven for barn og ungdom. Datainnsamlingen er ferdig, men erfaringsvis tar det sin tid å få gjort ferdig en manual. Antatt utgivelsestidspunkt er ca i 2010.

2. Norsk Test på Visuell Leting(NTVL). Dette er enkle visuelle leteoppgaver som kan si noe om psykomotorisk tempo, visuell oppmerksomhet/nøyaktighet og eksekutivfunksjoner. Normeres for alle aldre og har blitt brukt etter de til innlæringsforsøkene og før langtidsminne 1 når vi har normert Våletesten – 2 på nytt for barn og ungdom og for voksne. Her gjenstår noe normeringsarbeid på skoleelever, mens normene er klare for de voksne.
Denne har også vært med til Sverige og har fått samme stikkprøvenormering i Sverige som Våletesten – 2.