Litteratur

Etter hvert har det kommet en del fagstoff om Våletesten, men dette er i hovedsak relatert til den første utgaven fra 2002. Det som står her gjelder i all hovedsak fortsatt, men den nye versjonen er mer omfattende og gir mye mer informasjon. Det eneste unntaket er Vadseths masteroppgave som fikk tilgang til den nye versjonen i sitt opplegg før vi hadde manualen klar.

Artikler:

Anita Amundsen og Bibi Rove Bentsen: Våletesten – et godt supplement.
Norsk Tidsskrift for Logopedi 3/2003, s. 18.

Odd Stensli: Våletesten – et nyttig supplement i utredningsarbeidet av barn og ungdom. Spesialpedagogikk 6/2004, s. 46 – 47.

Tor Herman Andreassen: Våletesten. Presentasjon av en ny norsk test for barn i grunnskolen. Nevropsykologi, 2004, nr 2, s. 14 – 15.

Kjell Totland: Testutredning av barn og unge med AD/HD Skolepsykologi, nr 7, 2004, s. 13 – 22 og s. 23 – 25.

Tor Herman Andreassen: Våletesten: En ny norsk test på hukommelse og læringsevne. Skolepsykologi, nr 7, 2004, s. 23 – 25

Hovedoppgaver – Masteroppgaver

Lucia Marinho Aidar: Utvikling av kjønnsforskjeller i verbal episodisk hukommelse. Hovedoppgave ved Psykologisk institutt, 2006.

Siw Aina Monsrud, Heidi Langseth og Hanne Helen Skaraberget: Sammenhengen mellom fonologisk minne og matematikk. Masteroppgave Spesialpedagogikk, Høyskolen i Østfold 2006.

Arne Vadseth: Kartlegging av minoritetsspråklige. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, 2009