Hva kan Våletesten – 2 si noe om?

 1. Umiddelbart minnespenn: Skårer etter første opplesning.
 2. Innlæringsfasen: Hvordan er læringskurven de 5 første rundene?
 3. Konsolideringsfasen: Hvordan er læringskurven de 5 siste rundene?
 4. Totalt læringsnivå: Hvor mye husker barnet totalt på alle rundene?
 5. Læringsstrategier: Blir barnet oppmerksom på at ordene kan grupperes? Hvordan er tilnærmingen til oppgaven?
 6. Langtidsminne 1 (LM1): Hvor mange ord husker barnet etter 5-10 minutter (uten ny opplesning)?
 7. Langtidsminne 2 (LM2): Hvor mange ord husker elven etter en uke?
 8. Gjenkjenning: Eleven får høre en liste på 24 ord og skal identifisere de som var på innlæringslisten og de som ikke var der.
 9. Glemsel 1: Hvor mye husker eleven etter kort tid i forhold til eget innlæringsnivå?
 10. Glemsel 2: Hvor mye husker eleven etter en uke i forhold til eget innlæringsnivå?
 11. Kategoriene: Om de oppdages og når de oppdages.

Det mest sentrale målet er selvsagt totalt læringsnivå (totalskåren): Hvor mye får eleven med seg etter ti innlæringsrunder. Noen ganger vil den ikke være mulig å tolke, og da kan en benytte enten innlæringsfasen eller konsolideringsfasen som erstatning.

Hensikten med å lære noe, er at en skal huske det over tid. Her har vi nå normer to varianter av langtidsminne. Det klassiske ”korte” langtidsminne som testes mens eleven er på kontoret, og et langtidsminne etter en uke. Langtidsminne over en uke er så vidt vi kjenner til ikke en del av normeringen på andre tilsvarende tester.