Enkel i bruk

12 ord blir lest 10 ganger. Testleder noterer elevens svar etter hver opplesning. Etter en liten pause med annen aktivitet, skal eleven huske så mange ord som mulig uten ny opplesning (Langtidsminne 1). Etter en uke skal eleven igjen huske så mange ord som mulig uten at det er gitt beskjed om dette (Langtidsminne 2)
Testen tar 10-15 minutter. Resultatet tegnes opp i diagram på baksiden av testarket  og en får et umiddelbart og oversiktlig bilde av resultatet.

Norske normer

Ca. 500 elever fra skoler i Vestfold, Buskerud og Møre og Romsdal utgjør normeringsutvalget. 84-98% av elvene i de aktuelle klassene har blitt testet.

100 barn på hvert klassetrinn er meget bra rent kvantitativt. Enda bedre er det at utvalget er meget representativt også. Svært få har reservert seg fra å delta, og ellers har det bare vært naturlig fravær (som sykdom) som har gjort at vi ikke har fått testet hele klassene. Og i Norge går fortsatt mange barn i den offentlige skolen, noe som gir en unik representativitet når vi har fått så stor prosentandel med i normeringsutvalget.

 

Svenske normer

En svensk 1. klasse, en 3. klasse og elever fra Gymnasiet har deltatt for å kontrollere at norske normer kan brukes på en svensk oversettelse av ordene som inngår i Våletesten – 2.

Stikkprøvenormeringen viser at de norske normene kan brukes i Sverige. Innlæringslisten og gjenkjenningslisten er oversatt og bearbeidet for svensk. Det er svenske instruksjoner i manualen.

 

Flere oversettelser

 

Det foreligger godkjente oversettelser av ordene til følgende omtrent 40 språk, blant annet: Arabisk, Albansk, Dansk, Engelsk, Estisk, Farsi, Finsk, Fransk, Islandsk, Italiensk, Kasakhisk, Kurdisk, Litauisk, Nederlandsk, Nord-Samisk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Serbokroatisk, Somali, Spansk, Svensk, Sør-Samisk, Tagalog, Thai, Tigrinia,Tyrkisk, Tysk, Ukrainsk, Swahili og Vietnamesisk. Det jobbes sporadisk med å lage oversettelser til flere relevante minoritetsspråk, slik at listen med jevne mellomrom utvides. Ta kontakt på e-mail for mer informasjon om dette. Disse selges kun til de som har kjøpt eller kjøper Våletesten – 2. Pris pr oversettelse er 800 kr.

Disse kan administreres av morsmålslærere eller tolker etter noe opplæring og eventuelt tas opp på bånd for å skåres etterpå.