Bakgrunn

Våletesten ble utgitt i 2002 av psykolog Tor Herman Andreassen og logoped Svein Øksenholt. Vi jobbet sammen i PPT for Nøtterøy og Tjøme fra 1993 til 1995 og i PPT for Andebu, Ramnes og Våle fra 1996 til 2002.

I starten på denne perioden skrev vi sakkyndige uttalelser om elevers rett til ekstra ressurser i skolen og konkluderte som alle før oss at ”eleven hadde dårlig korttidsminne” basert på tallhukommelse fra WISC-R, ITPA og andre tester. Det var ikke alltid samsvar med opplysninger fra lærere og foreldre om dette og vi syntes også det var noe “tynt” å trekke en sånn bastant konklusjon basert på tallhukommelse alene. Av fagfolk på Torshov kompetansesenter, ble vi gjort oppmerksom på Lurias 10-ordsprøve. Vi tok i bruk denne i vårt utredningsarbeid og fikk flere spørsmål å besvare.

To forhold gjorde at vi bestemte oss for å normere vår egen ordliste:

  1. Mange elever gjorde det bra på Lurias 10-ordsprøve, men dårlig på tallhukommelse. Hva skulle vi da si om korttidsminnet?
  2. Lurias 10-ordsprøve hadde bare ”en norm” uansett alder og det var umulig å vurdere størrelsen på avvikene fra den ene streken som var tegnet inn på diagrammet.

Våletesten – 2 ble ferdig i mars 2009 etter flere års arbeid med utvidelsen. Den nye manualen er på nesten 100 sider der halvparten av sidene handler om erfaringene med ulike klientgruppers evne til enkel språklig innlæring.

Her har vi funnet spennende mønstre og tendenser både på kvantitative forhold (innlæringskapasitet og minnekapasitet) og på den kvalitative siden (formen på læringskurven). I manualen omtaler vi erfaring med Våletesten – 2 i forhold til de kjente diagnosegrupper ADHD, autisme og utviklingshemming, og erfaring på en rekke andre diagsosegrupper som er mer eller mindre kjent.