Et nyttig supplement i utredningsarbeidet for psykologer og pedagoger!

Evne til enkel språklig innlæring er en sentral grunnleggende kognitiv ferdighet som det er viktig å ha informasjon om.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LM1

LM2

  1. BUSS
  2. HØNE
  3. BUKSE
  4. KATT

Ny og utvidet utgave i mars 2009:

Større aldersspenn dekkes:

2.klasse i grunnskole til 2.klasse på Videregående skole

Flere variabler er normerte

Normert også på svenske elever